Liên hệ

Công ty Cổ phần Thương mại và Giao nhận vận tải Việt Nam

Địa chỉ        :Phòng 1116, Tầng 11- 17T1, toà nhà Green Bay, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Hùng Thắng,Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại   : 033.3635.138                                    Fax         : 033.3635.136